صنعت - نفت گاز و پتروشیمی- Mini Refinery, LNG, GTL

           فلزات و سایر- آهن اسفنجی، زغال سنگ

عمده فعالیت های شرکت در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی می باشد.
ارائه طرح های امکان سنجی، طراحی و ساخت، در زمینه های
:

 GTL  (Gas to Liuid)

 LNG(Liquefied natural gas)

 Mini Refinery

و همچنین فعالیت در زمینه طرح های احداث کارخانه تولید آهن اسفنجی با استفاده از زغال سنگ در ایران به روش های:

 

کوره دوار (Rotary Kiln) و کوره تونلی (Tunnel Kiln)