نفت کوره یا مازوت

نفت کوره یا مازوت یکی از هیدروکربن‌های نفتی است که در مراحل تصفیة نفت خام پس از اتر و بنزین و نفت چراغ بدست می‌آید و چون سیاه رنگ است به نام نفت سیاه نیز خوانده می‌شود. این ماده ارزان‌ترین ماده سوختنی برای کوره حمام‌ها و تنور نانوایی‌ها و موتورهای دیزل و برخی نیروگاه‌ها است.

عمدتا نفت کوره برای سوختن در کوره، بویلر و یا موتور های تولید قدرت مصرف می شود. نفت کوره برشی از نفت خام تقطیر شده که Flash point آن حدود ۴۰ درجه سانتیگراد است. با این تعریف دیزل نوعی نفت کوره محسوب می شود. نفت کوره از هیدروکربن هایی با زنجیره طویل بویژه آلکان ها، سیکلوآلکان ها و آروماتیک ها تشکیل یافته است و در دسته سوخت های صنعتی سنگین قرار می گیرد به طوری که از گازوئیل و نفتا سنگین تر است.

از این ماده به عنوان سوخت کشتی (سوخت کثیفDirty Oil-) نیز استفاده میشود. چنان چه چنین کاربردی مد نظر باشد ویسکوزیته آن از اهمیت به سزایی برخوردار است. ویسکوزیته باید در حدی باشد که پمپاژ مازوت امکان پذیر باشد.